СТАДИОН БЪЛГАРОВО:

Стадионът се намира в гр. Българово  и е с площ от 45 800 кв.м., находящ се в кв. 52, УПИ I - 391. На Стадиона има масивна сграда с 2 броя съблекални, съдийска стая, бойлерно помещение и сервизни помещения.

Стадионът се ползва само и единствено за футбол.

Галерия снимки:

    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас