Пристанище „Сарафово“

В бургаския квартал Сарафово вече действа първото рибарско пристанище в България

Рибарско пристанище „Сарафово“ е първият одобрен и реализиран български проект по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от Оперативна програма „Рибарство“.

Съоръжението има капацитет от над 100 места за плавателни съдове до десет метра, 20 места за лодки от 10 до 15 м. и десет места за кораби до 20 метра. 

Чрез изграждането на специален пункт е предоставена възможност на рибарите за директна продажбана улова. Същевременно крайният потребител може да се снабди с риба от първа ръкабез участието на прекупвачи, което е своеобразен регулатор за цените на пазара на риба в града.

По проекта са изградени още обслужваща пристанищна сграда и паркинг. Непосредствено до тях е покритото тържище за първа продажба на улова с 20 броя маси. В пристанището има хелинг, осигуряващ пускането на вода и ваденето на плавателните съдове.

За ремонтната дейност е изградена покрита работилница, разположена непосредствено до хелинга. В зоните за акостиране и швартоване на плавателни съдове има колонки за електрозахранване и водоснабдяване.

Цялата пристанища територия е осветена с енергоспестяващо лед осветление и се наблюдава посредством система от 29 камери и записващи устройства.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. СХЕМА НА РИБНО ПРИСТАНИЩЕ "САРАФОВО"

2. АКТУАЛНИ ЦЕНИ

3. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА

    Rolex's Sunday watch is a symbol of replica fake watches unparalleled dignity. The oyster shell waterproof to fake uk a depth of 100 meters, the 36 mm case with 18ct Gold material to build, to represent truly respected status. The unique middle case is made of swiss watches solid metal.

    © 2013 ОП Спортни Имоти Община Бургас